Sociologie Magazine nummer 4 van 2021

Thema: 

Sensaties
Sociologie Magazine - Sensaties

Essay: Politiek: zweten, fronsen en walgen
Om de pakweg vier jaar gebruiken we onze vingers en handen om te stemmen. In Nederland gebeurt dat nog altijd met een stempotlood. We stemmen dus met ons lichaam, zou je kunnen zeggen. Maar hoe verhoudt dat stemgedrag zich precies tot de geest? Het Hot Politics Lab biedt inzicht in de eigenaardige wisselwerking tussen onderbuik en verstand.

Geweld onder Nederlandse jongeren
Alhoewel in Nederland het aantal zaken van moord en doodslag de afgelopen jaren is afgenomen, lijkt het aantal steekincidenten onder jongeren toe te nemen. Wat zijn de verklaringen voor geweld onder jongeren? Over moraliserende sentimenten, straatcodes, cultural dopes en de vermeende invloed van sociale media en drillrap.

Interview met Stephan Sanders: Tegen de stroom in
In februari 2016 besloot Stephan Sanders voor het eerst sinds lange tijd weer naar de kerk te gaan. Zijn religieuze wending ging gepaard met een grote hoeveelheid schaamte, een gevoel dat hij uitvoerig heeft beschreven in zijn laatste boek Godschaamte. Een gesprek over zijn achtergrond, zijn identiteit, en vooral zijn zoektocht naar het geloof.

Afghanistan: Opkomst en ondergang
Eind augustus stonden de camera’s van de wereld meer dan een week lang gericht op het vliegveld van Kabul in Afghanistan. Via zowel de 'klassieke massamedia' als de sociale media zagen we beelden van mensen die het land probeerden te ontvluchten. Hoe heeft het nieuwsonderwerp 'Afghanistan' de afgelopen twintig jaar de publieke opinie gevormd?

Self-tracking in de overgang
Samen met de Fitbit gaan hardlopen. Of in een app regelmatig de calorieën tellen. Dit zijn slechts twee voorbeelden van zogeheten self-tracking. Steeds meer vrouwen in de overgang maken hier gebruik van. Het onderzoek Monitoring Menopause biedt nieuwe inzichten.