Actualiteitencollege in teken van big data

In het jaarlijkse Actualiteitencollege van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) laten sociologen hun licht schijnen over actuele sociologische vraagstukken. Deze keer onder de noemer Big data in de sociologie. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 29 november in de Seminarzaal van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag.
 Bij big data denken we aan grote hoeveelheden gegevens, verzameld door bijvoorbeeld sensoren of uit registraties. Wat kun je hier als sociologisch onderzoeker mee, en welke praktijktoepassingen zijn momenteel in ontwikkeling? Daarnaast gaat het in het Actualiteitencollege over big data als onderwerp van onderzoek, en dan vooral wat de opkomst van big data betekent voor burgers en hun privacy en maatschappelijk vertrouwen.
 Sprekers zijn onder anderen Liesbet van Zoonen (hoogleraar Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en columnist van Sociologie Magazine) en John Bolte (lector Smart Sensor Systems, verbonden aan De Haagse Hogeschool en aan het Centrum voor Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid van het RIVM). SCP-directeur Kim Putters zit de middag voor. Er wordt afgesloten met een forumdiscussie, waarin de aanwezigen met de sprekers in debat kunnen gaan.
 De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de NSV (secretariaat@nsv‐sociologie.nl). Deelname is gratis.