Actualiteitencollege

Actualiteitencollege NSV

In het jaarlijkse actualiteitencollege van de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) laten sociologen hun licht schijnen over actuele sociologische vraagstukken. Deze keer gaat het onder de titel Is nabij beter? over de decentralisaties in de zorg.
 Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht. Dit gaat samen met twee andere grote decentralisaties in het sociale domein. Hiermee doet de overheid een groter beroep op haar burgers. In dit college gaan de sprekers in op de gevolgen hiervan. Wat is nabij en voor wie is dat beter? Is er een verband tussen nabijheid en de doelen van de decentralisaties; meer redzaamheid en maatschappelijke participatie? En wat zou de onderzoeksgemeenschap aan het nieuwe kabinet mee willen geven?
 Sprekers zijn Peteke Feijten, Marjolein Broese van Groenou en Jan Willem Duyvendak. Na deze drie voordrachten krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om met de sprekers in debat te gaan. Daarna vindt de jaarlijkse uitreiking plaats van de NSV dissertatieprijs door Paul Schnabel. Voorzitter van de bijeenkomst is Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
 Het actualiteitencollege vindt plaats op woensdag 13 december in de Seminar-ruimte van het SCP, aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag. Van 13.00 tot 17.30 uur. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de NSV (secretariaat@nsv-sociologie.nl).