Bemoeizorg nodig voor probleemschoppers met laag IQ

Jongeren en volwassenen met een laag IQ en ernstige gedrags- en psychische problemen zouden met ‘bemoeizorg’, min of meer opgedrongen hulpverlening, van de straat geplukt en begeleid of zelfs behandeld moeten worden. Door drang en bemoeizorg komt er weer structuur in hun leven en nog enigszins perspectief, stelt Robert Didden, bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in zijn oratie op 25 maart. Didden komt op voor een kwetsbare groep van vijf- tot zevenduizend mensen, die qua behandeling tussen wal en schip valt. Hulpverleners moeten meer bekend raken met de onderliggende problemen van deze groep en leren de beperkingen te herkennen. Vervolgens is diagnostiek op maat nodig, toegesneden op het begripsniveau en de leefomstandigheden van de cliënt. Robert Didden is de eerste hoogleraar in Nederland met het aandachtsveld zorg en behandeling van licht verstandelijk gehandicapten met gedragsproblemen.