De Burcht in Amsterdam

Bijeenkomst WBV De Burcht: ‘Perspectieven op waardevol werk’

Dinsdagmiddag 13 juni organiseert Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging De Burcht een bijeenkomst over perspectieven op waardevol werk. De bijeenkomst wordt gehouden naar aanleiding van een publicatie Waardevol werk in de sector logistiek door Stella Jonkhout, onderzoeker bij De Burcht.

‘Je bent gewoon een nummertje’

Werknemers in laagbetaalde banen vinden dat ze te weinig erkenning en waardering krijgen voor hun werk. Dat maakt een gevoel van voldoening lastig, terwijl de inhoud van het werk voor deze werknemers net zo belangrijk is als de arbeidsvoorwaarden. In haar publicatie geeft Jonkhout antwoord op de vraag hoe alle werkenden meer kans op waardevol werk kunnen krijgen. Om tot een antwoord op deze vraag te komen interviewde ze werkenden in de bezorging en distributie. Het onderzoek biedt inzicht in de vele manieren waarop werknemers waarde toekennen en ontlenen aan hun werk, en tegen welke barrières zij aanlopen.

Na de onderzoekspresentatie door Stella Jonkhout, reflecteert prof. Arjen Siegmann (hoogleraar Waardevol werk en christelijk-sociaal denken aan de Vrije Universiteit) op het onderzoek. Daarna volgt een panelgesprek met enkele experts over de rol van de vakbond bij het bevorderen van gelijke kansen op waardevol werk.

Programma:

15.00   Opening door Paul de Beer (De Burcht)

15:15   Presentatie Publicatie: Waardevol werk in de logistiek door Stella Jonkhout

15:45   Reflectie door Arjen Siegmann (VU)

16:15   Pauze

16:30   Paneldiscussie met experts

17:00   Vragen en discussie

17:15   Borrel

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar bijeenkomst@deburcht.org.