DANS roept op om kandidaten Dataprijs 2010 voor te dragen

Het nationale data-instituut DANS (Data Archiving and Networked Services) roept op om voor 31 maart 2010 kandidaten voor te dragen voor de DANS Dataprijs. De prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt. Hij is ingesteld om te stimuleren dat kwalitatief goede en duurzaam opgeslagen onderzoekgegevens in de alfa- en gammawetenschappen beschikbaar komen voor hergebruik.

De DANS Dataprijs bestaat uit een speciaal ontworpen sculptuur en een geheel verzorgd diner, aangeboden aan de groep onderzoekers die betrokken was bij het voortbrengen en toegankelijk maken van de bewuste dataset. Daarnaast wordt de betrokken onderzoeksgroep een door DANS georganiseerd symposium aangeboden, waarbij de onderzoeksdata centraal staan. DANS neemt daarbij maximaal € 7.500,- van de kosten voor zijn rekening. De prijs kan worden toegekend aan elke onderzoeker of onderzoek¬instelling in Nederland die werkt op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen. Kandidaten kunnen bij DANS worden voorgedragen aan de hand van een bijzondere dataset of van hun werk op het gebied van data-archivering in het algemeen. Informatie over het reglement is te vinden op www.dans.knaw.nl/content/dans-dataprijs.

JuryTot 31 maart kunnen onderzoekers en instellingen kandidaten voordragen voor de DANS Dataprijs. Dan zal een jury, bestaande uit drie onderzoekers van naam, vier kandidaten nomineren waaruit later de winnaar van dat jaar wordt gekozen. In de jury hebben zitting prof. dr. Pieter Hooimeijer, hoogleraar Demografie aan de Universiteit Utrecht), voorzitter, dr. Jan Karel Koppen, directeur beleidsontwikkeling en –ondersteuning NWO en prof. dr. Wiljan van den Akker, decaan van de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.Bij voorkeur komen twee van de genomineerde kandidaten uit de maatschappij- en gedragswetenschappen en twee uit de humaniora. De nominaties worden begin mei bekend gemaakt. In mei komt de jury opnieuw bijeen; nu om uit de vier genomineerden de persoon of onderzoekinstelling te kiezen aan wie op 18 juni 2010 in Amsterdam de DANS Dataprijs 2010 wordt uitgereikt door de president van de KNAW, prof. dr. Robbert Dijkgraaf.

CriteriaDe data waarop de prijs betrekking heeft zijn beschikbaar gekomen in de laatste drie jaar. Ze voldoen aan de eisen van het Datakeurmerk, zijn van nationaal of internationaal belang en maken het beantwoorden van nieuwe vragen mogelijk. De jury hanteert bij de beoordeling nog enkele andere criteria, die te vinden zijn op de DANS website: www.dans.knaw.nl