Een man met een stapel geld in zijn handen

De rijksten zijn niet per se de slimsten

Vaak wordt er gesuggereerd dat je inkomen gespiegeld wordt aan je opleidingsniveau of intelligentie. Sociologen Marc Keuschnigg (Linköping University in Zweden), Arnout van de Rijt (Universiteit Utrecht) en Thijs Bol (Universiteit van Amsterdam) hebben met onderzoek echter uitgewezen dat de allerrijksten niet per se de slimsten zijn.

Boven de €60.000

Een populaire aanname is dat mensen die succesvol zijn en veel geld verdienen, ook heel slim zijn. De onderzoekers vonden inderdaad een zekere correlatie tussen intelligentie en hoeveel er verdiend werd, maar die correlatie hield op te bestaan rond een inkomen van €60.000 per jaar. Degenen met de hoogste inkomens hebben gemiddeld zelfs een lager cognitief vermogen dan die minder verdienen.

Zweeds corpus

De onderzoekers maakten voor het controleren van deze hypothese gebruik van een corpus van 59.000 Zweedse mannen. De keuze viel hierop, omdat ze in dit specifiek geval gebruik konden maken van een unieke dataset. Destijds werd er bij Zweedse mannen met dienstplicht namelijk een intelligentietest afgenomen. Ook wordt er van Zweedse mensen een notering gemaakt van het inkomen in het populatieregister. Doordat de onderzoekers ook daar toegang tot hadden, kon de vergelijking tot stand komen.

Verklaring

Thijs Bol stelt op de website van de Universiteit van Amsterdam: ‘Op het moment dat het inkomen er echt toe gaat doen, de verschillen echt groot worden, maakt het eigenlijk niet meer zo veel uit hoe slim je bent’. Het is dus niet uit te leggen waarom precies deze groep zoveel verdient. Bol heeft een aantal verklaringen: ‘Geluk speelt hier vermoedelijk een grote rol, en ook het sociale milieu waarin iemand geboren is’.

Hoewel de sociologen voor dit onderzoek gebruik maakten van een groot corpus van 59.000 mannen, blijft het beperkt tot Zweedse mannen. Het vervolgonderzoek ligt dan ook klaar: het is nog niet duidelijk of dit wereldwijd het geval is, of alleen in Zweden.