De val van de middenklasse?

Wat is er aan de hand in het brede maatschappelijke midden? Op 6 juli om 20:00 uur in Pakhuis De Zwijger wordt de middenklasse belicht. Met o.a. Godfried Engbersen, Monique Kremer, Maurice Limmen, Bea Cantillon en Hans Stegeman.

Er doen veel alarmerende berichten de ronde over de uitholling of val van de middenklasse. De WRR-verkenning De val van de middenklasse? Het stabiele en kwetsbare midden geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. Vier aspecten worden belicht: de ontwikkeling van middeninkomens, van middelbare opleidingen en van middenberoepen, en attitudes over politiek en maatschappij. Wat is er aan de hand in het brede maatschappelijk midden? En welke consequenties heeft dat voor politiek en beleid?

Meer inspiratie