Generatie 'Gezond en Gelukkig'

Jongeren in Nederland: minder seks, roken, drinken en blowen. En nog steeds sociaal en tevreden. Meldde het SCP. Het SCP werkte mee aan de dataverzameling van het 15 maart verschenen internationale WHO/HBSC-rapport over de gezondheid en het welzijn van jongeren uit Europa en Noord-Amerika. De volledige PdF van het internationale onderzoek is te vinden via de link.