Tussen politiek & publiek

Gesignaleerd

Bij uitgeverij Scriptum verscheen het boek Tussen politiek & publiek. Politieke prenten uit een opstandige tijd, 1880 – 1920, onder redactie van Eveline Koolhaas-Grosveld en Marij Leenders. Hierin zijn ruim tachtig (spot)prenten bijeengebracht. Omdat het publiek gedurende de periode rond de Eerste Wereldoorlog steeds meer betrokken raakte bij de politiek werd het voor parlementariërs belangrijk gekend te worden. Prenten waren hiervoor het medium bij uitstek, ook als de makers de spot met je dreven. Een bijzondere plaats nemen de prenten in van Pieter Josselin de Jong en Albert Hahn, die als wapen werden ingezet in de strijd voor het mannen- en vrouwenkiesrecht.
 Ook uitgeverij Prometheus bracht een boek over politiek en tekenkunst op de markt: De vernuftige etser van Henk van Nierop (emeritus hoogleraar Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam), over het leven en werk van Romeyn de Hooghe, de meest creatieve en productieve prentmaker van de late Gouden Eeuw. In deze biografie treedt hij naar voren als een doortastend ondernemer, een spindoctor voor de Oranjepartij en een opportunistische sociale stijger. Spotprenten en pamfletten waren wapens in het politieke debat. Het picareske levensverhaal van Romeyn de Hooghe werpt een onverwacht licht op de politieke cultuur van de zeventiende eeuw. Ook bij Prometheus: De Kroonprins van Nieuw Links, over André van der Louw, prominent PvdA-politicus in de hoogtijdagen van de partij. Chris Hietland werpt in deze biografie nieuw licht op de rol die Van der Louw speelde in de machtsstrijd binnen de PvdA. Hij schetst een beeld van Van der Louws politieke stijl, gaat in op zijn betekenis als Rotterdams burgemeester en beantwoordt onder meer de vraag hoe zijn politieke en journalistiek-culturele activiteiten in de jaren 60 zich tot elkaar verhielden.
 Bij Amsterdam University Press (AUP) verscheen Gelijke kansen in de stad, onder redactie van Herman van de Werfhorst en Erna van Hest. De bundel biedt een staalkaart van het ongelijkheidsonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Hamvraag is natuurlijk: leidt toenemende differentiatie op de woningmarkt tot sterkere sociale en ruimtelijke ongelijkheid? Ook bij AUP: Europa als wereldspeler. De externe betrekkingen van de Europese Unie waarin Otto Holman de antwoorden probeert te vinden op de vele vragen in het licht van de huidige impasse in het integratieproces.