Hannah Arendt

Gesignaleerd

Van 'Verantwoordelijkheid en oordeel' van De Duits-Amerikaanse filosofe en politiek denken Hannah Arendt (1906-1975) verscheen een nieuwe editie, bij uitgeverij Lemniscaat. De bundel bevat essays uit de laatste tien jaar van haar leven over de aard van 'het kwaad', het maken van morele keuzes en het alles omvattende verband tussen verantwoordelijkheid en oordeel. Arendt komt tot de conclusie dat er een verderfelijker kwaad bestaat dan dat van de traditionele schurk: het kwaad waartoe mensen overgaan wanneer zij ophouden met nadenken over hun eigen verantwoordelijkheid. Deze nieuwe uitgave is verrijkt met een nieuw voorwoord van Hans Achterhuis, waarin hij de lezer op een persoonlijke manier introduceert in het werk van zijn belangrijke inspirator.
 Bij uitgeverij Boom verscheen 'Tribaal Kantoorgedoe' van Danielle Braun. Hierin onderzoekt de schrijfster aan de hand van een serie columns groepsgedrag en leiderschap. Volgens Braun hebben wij mensen diep van binnen de 'behoefte aan die oppergorilla op de apenrots. Een leider die de tribe beschermt.' Maar waarom rennen we aan het begin van de coronacrisis massaal naar de winkel om te hamsteren? En waarom houden we ons nog steeds niet allemaal aan de intelligente lockdown-regels? Verder: deze zomer verschijnt bij uitgeverij Boom onder meer 'Een klas apart' van Nadia Bouras, over de geschiedenis van de eerste Arabische school van Nederland.
 Bij uitgeverij Ten Have verschijnt na de zomer 'De tirannie van verdienste' van Michael J. Sandel (politicoloog aan de Harvard University), met als ondertitel 'Over de toekomst van de democratie'. Hierin geeft hij een verklaring voor de opkomst van populistische leiders als Trump en Johnson. Mensen stemmen volgens Sandel op populisten omdat zij een fundamentele oneerlijkheid ervaren in moderne westerse samenlevingen. Hij gaat op zoek naar de aanklacht van de populisten en hun electoraat: hun protest tegen de vernederingen die de meritocratie met zich meebrengt voor hen die niet mee kunnen komen.