Sociologie Magazine nummer 3 van 2020

Gesignaleerd

Bij uitgeverij Boom verscheen De coronastorm. Hoe een virus ons verstand wegvaagde van voormalig Denker des Vaderlands René ten Bos. Volgens de auteur heeft het virus een storm veroorzaakt, 'niet alleen in het zieke lichaam, maar tegelijkertijd ook in onze samenleving'. Hij stelt voor dat wij allemaal 'stormjagers worden'. Daarbij staan twee vragen centraal: hoe ontstaat deze ziekte en wat veroorzaakt onze hyperreactie erop? Binnenkort verschijnt bij Boom 40 stellingen over de wetenschap, een pamflet waarin hoogleraren Ingrid Robeyns, Remco Breuker en Rens Bod aan de hand van veertig provocerende stellingen voorstellen doen om de universiteit weer 'relevant, werkbaar, studeerbaar en betaalbaar' te maken. Volgens de auteurs verkeert de universitaire wereld in een identiteitscrisis, waardoor er sprake is van 'een ongezond hoge werkdruk, bijna feodale gezagsverhoudingen en steeds minder onderzoekstijd'. 
 Bij Garant Uitgevers verscheen Weerloos en zonder waarde van Guido Cuyvers, een boek met als ondertitel Moderne slavernij in al haar vormen. Het focust op een grote groep mensen, wereldwijd meer dan veertig miljoen, die in een of andere vorm van slavernij leven. Volgens de auteur heeft elke burger als consument te maken met slavernij, weliswaar zonder zich daarvan bewust te zijn, onder meer door de kleding die we kopen, koffie die we drinken, sieraden of elektronica die we gebruiken. 'Daarom is een overzicht van wat er nodig is en wat er nog moet en kan gebeuren verhelderend om een hoopvol perspectief aan te reiken, niet enkel voor beleidsmakers maar ook voor de burger als consument.' Bij Garant Uitgevers verscheen eveneens: Van plek naar gedeelde Wij~k, een studie over 'stadsontwikkeling in dialoog met haar diverse bewoners' van Greet De Brauwere, Tine Vanthuyne, An Lescrauwaet en Jolijn De Haene.