Signalementen

Gesignaleerd

Bij uitgeverij Damon verscheen Filosofie van de sociale wetenschappen van Menno Rol. Het boek biedt een kritische reflectie op belangrijke vraagstukken in de filosofie van de sociale wetenschappen. In een tijd waarin 'nepnieuws' zich steeds nadrukkelijker naar de voorgrond dringt, is de vraag naar wat waarheid is buitengewoon belangrijk geworden. Ook vragen of wetenschappelijke studies betrouwbaar zijn en of een (sociale) wetenschapper neutraal beleidsadvies kan geven zijn aan de orde van de dag. De lezer wordt in het boek ingeleid in wetenschapsfilosofische thema's als causaliteit, verklaringsstijlen, reductionisme en holisme, statistiek, modellen en paradigma's.
 In Het sociologische speelveld: de essentie (uitgeverij Acco) van Jan Vrancken, Geert Van Hootegem, Erik Hendrickx, Stephan Parmentier, Koen Van Aeken worden de centrale concepten en leerstukken uit de sociologie toegelicht. Spanningsvelden zoals gelijkheid versus ongelijkheid, individu versus samenleving en solidariteit versus strijd komen aan bod, in een toegankelijke taal en vorm. Het boek plaatst de grote maatschappelijke ontwikkelingen in hun context en stelt de lezer in staat om de drijvende krachten in de samenleving beter te begrijpen. Deze uitgave is een ingekorte en herziene versie van het bekende handboek Het speelveld, de spelregels en de spelers.
 Binnenkort verschijnt Hegel. Een biografie van Jürgen Kaube in een Nederlandse vertaling, bij uitgeverij Ten Have. 250 jaar na de geboorte van Georg Wilhelm Friedrich Hegel laat dit boek zien hoe deze 'titaan van de wijsbegeerte' zijn tijd in gedachten wilde vangen. Hoe verhoud je je tot een heden waarin alles lijkt te veranderen? Hegels antwoord op deze vraag was een complex filosofisch systeem dat alles samenbracht. De biografie won vorig jaar de Deutsche Sachbuchpreis.
 Bij Amsterdam University Press verscheen Dit is goede didactiek van Greg Ashman, over effectieve vaardigheden die nodig zijn om beredeneerde keuzes te maken in het dagelijks onderwijs. Ashman beschrijft de kracht van expliciete instructie. Hierbij combineert hij een gedegen wetenschappelijke onderbouwing met een praktijkgerichte aanpak. Debbie Dussel en Margreet Mulder bewerkten deze Nederlandse vertaling, om leraren te helpen bij de vormgeving van effectief en uitdagend onderwijs voor alle leerlingen.