In het Universiteitsmuseum: De jeugd van tegenwoordig

Een vreedzame wijk creëren waar kinderen prettig opgroeien en hun een alternatief wordt geboden voor ‘de code van de straat’. Dat is een van de vele onderzoeken waar onderzoekers van de faculteit Sociale Wetenschappen zich momenteel mee bezighouden. Om dergelijk onderzoek zichtbaarder te maken, opent het Universiteitsmuseum Utrecht in samenwerking met de faculteit Sociale Wetenschappen de expositie ‘De jeugd van tegenwoordig’. In het Universiteitsmuseum zijn vijf panelen geplaatst waarop divers sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt uitgelicht. De bezoeker kan zich op de hoogte stellen van het onderzoek naar jongeren door middel van tekst en beeld: verscheidene informatieve filmpjes verduidelijken welk resultaat wordt behaald met sociaalwetenschappelijke experimenten.

PopNaast bovengenoemd onderzoek in de wijk Overvecht tonen de panelen huidig onderzoek naar de invloed van popmuziek op jongeren, waarbij antwoord wordt gegeven op de vraag of er een verband is tussen muziekkeuze en het gebruik van alcohol en drugs. Ook komen de gevolgen van het opgroeien in twee culturen aan de orde en kan de bezoeker ondervinden of en in welke mate jongeren met probleemgedrag emotionele gezichtsuitdrukkingen imiteren. Verder is er aandacht voor het succesvolle preventieprogramma Equip dat antisociaal gedrag onder jongeren voorkomt.

Onderzoek in beeldDe tentoonstelling stelt het publiek op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van onderzoek naar de jeugd. De tentoonstelling is een onderdeel van ‘Onderzoek in beeld’, een aantal kleine presentaties per jaar waarbij actueel onderzoek van de Universiteit Utrecht wordt getoond. ‘De jeugd van tegenwoordig’ is tot augustus te zien in het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat 106, te Utrecht.