Bron: Pixabay

Het verband tussen cultuur en materie en invloed van verwestering

Waarom hechten we waarde aan spullen? Het gaat verder dan alleen de functie van een bepaald product, of hoeveel geld het heeft gekost. Onderzoek wijst uit dat we spullen zien als een deel van onszelf. Ze weerspiegelen bijvoorbeeld onze klasse, smaak, levensovertuigingen en interesse. Hoewel je aan bezittingen niet volledig kunt afmeten wat voor persoonlijkheid iemand heeft, kun je wel degelijk zien wat voor imago iemand heeft of wil hebben. Wat voor soort imago we willen hebben, wat voor smaak we hebben en waar we in geloven wordt onder andere beïnvloed door cultuur. Daarom zien we dat mensen uit verschillende culturen zich hechten aan verschillende materie

Waarde

Wat voor soort spullen we willen hebben, is ook sterk afhankelijk van onze omgeving. Wonen we in een gebied waar het normaal is om een volle kledingkast te hebben? Dan zullen we deze materie waarschijnlijk minder naar waarde schatten, aangezien we ze als normaal bezien. Sommige kleding in onze kledingkast hebben we misschien maar een keer gedragen. Als we daarentegen een mooie auto voor de deur hebben staan waar we lang voor hebben gespaard, dan zullen we hier goed voor zorgen. Bovendien zullen we een inboedelverzekering afsluiten om de waarde van deze spullen terug te kunnen krijgen bij schade.

Status in Afrika

In ontwikkelingslanden is het net zo. Spullen waar hard voor moet worden gewerkt, worden meer gewaardeerd. Nog meer dan in westerse landen. Zo zal je in een land als Oeganda zien dat auto’s en motoren over het algemeen wekelijks gewassen worden. Deze bezittingen zijn relatief duur, dus worden deze met de beste zorg behandeld. Door verwestering zie je bovendien dat gadgets zoals telefoons en tablets steeds waardevoller worden. Zo zul je hier soms mensen tegenkomen met versleten kleding en zonder schoenen, terwijl ze met een telefoontje rondlopen. Deze gadgets krijgen in derdewereldlanden dus ook steeds meer waarde. In het buurland Kenia wordt juist weer zeer veel waarde gehecht aan land. Eigen grond hoort in de familie te blijven en hoort dus niet verkocht te worden. Een groot en vruchtbaar stuk land draagt in grote mate bij aan status.

Werk en status

In andere delen van de wereld, zoals Azië, wordt weer veel waarde gehecht aan alles om en rond een bedrijf. Werk staat sterk in verband met status. En de status wordt ook weer gereflecteerd op andere familieleden. Daarom kan er in sommige landen grote druk ontstaan om een goede opleiding te volgen, dat is het geval in bijvoorbeeld Japan. Ook religie draagt bij aan het hechten aan materie. Zo kan een boeddhist zeer gehecht raken aan een Boeddhabeeldje, terwijl een katholiek zich weer hecht aan zijn crucifix.

Verwestering

Door verwestering is een verschuiving te zien in wat mensen belangrijk vinden. Zo worden auto's, televisies en gadgets, zoals telefoons, tablets steeds belangrijker. Deze dingen zijn echter allemaal materieel. Niet-materiële aspecten van een cultureel erfgoed blijven vaak hun waarde behouden in de verschillende culturen.