Hoofdredacteur Sociologie Magazine gezocht!

De redactie van Sociologie Magazine is een enthousiast team dat de sociale wetenschappen op een brede en goed toegankelijke wijze onder de aandacht brengt van Nederlandse en Vlaamse sociologen en andere geïnteresseerden. De redactie is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. Het gaat om een onbezoldigde functie, die momenteel door twee personen wordt vervuld zodat de werkzaamheden goed te zijn vervullen naast andere werkzaamheden. De gemiddelde tijdsbesteding is 3 uur per week, en fluctueert afhankelijk van de periode. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit organisatorische zaken (begeleiding van de redactie en de bureauredacteur, planning, contacten met de uitgever, met het NSV-bestuur, etc.). Daarnaast is de hoofdredacteur verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het magazine en de ontwikkeling ervan op de langere termijn.Afhankelijk van het aantal artikelen dat de hoofdredacteur op zich neemt om te schrijven neemt de tijdsbesteding toe. We zijn op zoek naar kandidaten die journalistiek kunnen schrijven, ervaring hebben met het voorzitten van vergaderingen, organiseren, en leiden van teams. Daarnaast wordt gevraagd om kennis en ervaring van de sociologie, bv. via beleid en bestuur, werk in organisaties, of de universitaire wereld. Geïnteresseerden worden uitgenodigd uiterlijk 15 juni 2010, liefst met c.v., contact op te nemen met Kurt De Wit: kdewit@sociologiemagazine.nl en/of Sue-Yen Tjong:   stjong@sociologiemagazine.nl