Inventing the individual - Larry Siedentop

Inventing the individual - Larry Siedentop

In de godsdienstsociologie wordt het secularisme doorgaans gecontrasteerd met allerlei vormen van godsdienst. Larry Siedentop kritiseert deze gedachtegang en werpt een nieuw licht op de zogenaamde civil war tussen gelovigen en secularisten.

Auteur: René Gabriëls

Volgens hem betekent het secularisme niet ongeloof of onverschilligheid, maar het creëren van voorwaarden waaronder individuen met verschillende geloofsovertuigingen vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. Dat kan alleen wanneer de vrijheid van het individu wordt gewaarborgd.

De provocerende these van dit boek is dat de liberale gedachte van individuele vrijheid niet wortelt in de Renaissance. Lang voordat door toedoen van het humanisme en de reformatie de waardigheid van het individu en de daaraan gekoppelde vrijheidsrechten op de voorgrond werden geplaatst, had het christendom dat al gedaan.

Siedentop betoogt dat de wortels van het secularisme en het liberalisme in het christendom moeten worden gezocht. Zijn boek moet het hebben van een wij-zij-retoriek (the west vs. the rest) en veronachtzaamt systematisch de rol die het jodendom en de islam in het door hem beschreven civilisatieproces hebben gespeeld. 

Gegevens:

Plaats van uitgave, London: Allen Lane

Pagina's: 434

ISBN 978-0-713-99644-9, € 23,30