Jolande Withuis benoemd tot erelid

Jolande Withuis erelid Nederlandse Sociologische Vereniging

Socioloog en schrijfster Jolande Withuis (1949) wordt op 1 december 2022 tot erelid van de Nederlandse Sociologische Vereniging benoemd. Het erelidmaatschap wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse NSV Actualiteitencollege dat op 1 december 2022 plaatsvindt bij het Sociaal Cultureel Planbureau in Den Haag.

Met dit erelidmaatschap brengt de NSV haar grote waardering tot uitdrukking voor de wijze waarop Jolande Withuis (Sociologie UvA 1980, cum laude; promotie RU Nijmegen 1990) er in haar biografieën en andere publicaties in slaagt, sociologische inzichten te vertalen voor een groot en breed publiek. Haar spraakmakende biografieën over verzetsstrijder Pim Boellaard, koningin Juliana, en kunstenares Jeanne Bieruma Oosting getuigen van een diep inzicht in menselijke drijfveren en psychologische processen, in combinatie met een brede kennis van historische en maatschappelijke ontwikkelingen en dynamiek. Met grote eruditie en een verfijnde pen slaagt zij er in om ook de meest précaire en delicate kwesties met begrip en respect te beschrijven.
 Withuis profileert zich in haar werk nadrukkelijk als socioloog en geeft daarmee aan het brede publiek inzicht in de sociologische context van maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen. Ook haar thema's (oorlogservaringen, traumaverwerking, feminisme) zijn bij uitstek sociologisch van aard en spreken een groot publiek aan. Withuis is daarmee een vooraanstaand vertegenwoordiger van academisch verankerde publieke sociologie.
 Het erelidmaatschap voor Jolande Withuis heeft een extra feestelijk tintje vanwege het honderdjarig bestaan dat de Nederlandse sociologie dit jaar viert. Op 12 juni 1922 hield Willem Bonger, de eerste Nederlandse hoogleraar Sociologie, zijn oratie aan de UvA in Amsterdam. Tot de 26 eerdere NSV ereleden behoren o.a. PvdA politicus Hilda Verweij-Jonker (de eerste vrouw die in 1945 als socioloog promoveerde), hoogleraar Abram de Swaan en voormalig SCP-directeur Paul Schnabel.
 Tijdens het Actualiteitencollege wordt ook de jubileumbundel ‘Raadselen van de Maatschappij. Honderd  jaar Sociologie in Nederland’ (Van Gennep, 2022) aan de NSV leden gepresenteerd.
 In 2015 maakte Sociologie Magazine een interview met Jolande Withuis, dat is tevens te lezen op deze website.