Kees Schuyt: Over het recht om wij te zeggen

Groepstegenstellingen en de democratische gemeenschap. De verhoudingen tussen generaties bij de aankomende vergrijzing en de groepstegenstellingen tussen meerderheid- en minderheidsgroepen in onze democratische rechtsstaat komen aan de orde. Over het recht om ‘wij’ te zeggen behandelt ook de wijze waarop de samenleving met deze tegenstellingen omgaat. Deze bundel beschrijft de multiculturele samenleving vanuit een sociologische invalshoek en staat stil bij het begrip ‘cultuur’, dat oorspronkelijk betrekking had op beschaving en ontplooiing. De auteur schetst drie strategieën waarmee een samenleving met culturele conflicten kan omgaan zonder toevlucht te nemen tot grove generalisaties en polarisaties. Het belang van de ontwikkeling van een persoonlijke identiteit wordt belangrijker geacht dan het uitdragen van collectieve identiteiten.

Kees Schuyt is emeritus hoogleraar in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en thans lid van de Raad van State. Over het recht om wij te zeggen, Kees Schuyt, Amsterdam University Press