Lees het hele essay van Jan Willem Duyvendak en de kritische reactie van Beate Völker

In nummer 4 van 2009 van Sociologie Magazine staat een artikel van Jan Willem Duyvendak (Thuis in verandering, pagina 28). In het magazine staat een ingekorte versie van zijn lezing. Het hele essay kunt u hier lezen.

Beate Völker reageert kritisch op de lezing. Hieronder leest u een samenvatting van de reactie Beate Völker en Henk Flap.

In beide landen verhuisden mensen een eeuw geleden vaker als nu. Verder stelde ze dat er geen bevestiging is voor de stelling dat de netwerken van Amerikanen en Nederlanders de afgelopen jaren kleiner zijn geworden. Op buurtniveau gaan verhuismobiliteit en sociale cohesie wel met elkaar samen, daarom is het ook zinnig om naar mobiliteit te kijken. Echter, de vraag van Duyvendak, ‘is het zo dat grote verhuismobiliteit samen gaat met een toename van nostalgie-gevoelens (c.q. afname van cohesie) is verkeerd gesteld omdat mobiliteit juist af is genomen. Bekend is trouwens ook dat ondanks grote afstanden contacten niet verwateren maar dat mensen juist moderne technologieën gebruiken om hun netwerken te onderhouden. 

Verder destilleerde Völker uit de lezing de hypothese dat tweeverdieners slecht zijn voor de mate waarin er sprake is van gemeenschap in buurten. In hoeverre deze strookt met de werkelijkheid, zou onderzocht kunnen worden. Tot slot wilde Völker benadrukken dat sociale ofwel etnische diversiteit geen probleem op zichzelf is. Er is bijvoorbeeld geen overtuigende bevestiging voor het veronderstelde negatieve effect van etnische diversiteit in buurten op vertrouwen onder bewoners. Problematisch is wel het samenvallen van bepaalde categorieën tot segregatielijnen, bijvoorbeeld als opleiding en etniciteit systematisch correleren.

 

De hele reactie kunt u hier lezen.