Meer werkonzekerheid

De jobkwaliteit onder werknemers in Belgie neemt toe, maar stressniveau en 
gezondheid verslechteren. Dat blijkt uit een studie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (Hiva) van de Universiteit Leuven, gebaseerd op de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden.

Op zoek naar verklaringen wijzen de onderzoekers naar het huidige, meer  onzekere  maatschappelijke  klimaat. 'Mensen ervaren een toenemende druk om hun job te behouden en hun inkomen te vrijwaren. Zo zien we ook dat de arbeidsmarktzekerheid gedaald is; mensen zijn er  t.o.v. 5 jaar  geleden  minder  van  overtuigd  dat  ze  makkelijk  elders  werk  zouden  vinden moesten ze hun job verliezen.' Aldus de onderzoekers Sem Vandekerckhove, Lise Szekér, Miet Lamberts en Guy van Gyes in het persbericht.

Meer inspiratie