Nieuw verschenen: Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe

Wat blijft er over van de nationale identiteit? Wat betekent identiteit in een multi‐etnisch Europa? Hoe is het opgebouwd? Dit boek onderzoekt identiteitsprocessen en identiteitsdynamiek in de context van een postkoloniaal multi‐etnisch Europa; een context die voortdurend verandert onder druk van globalisering, migratiestromen en integratie.Identity Processes and Dynamics in Multi-Ethnic Europe brengt wetenschappers met verschillende achtergronden uit verschillende disciplines in de Sociale Wetenschappen samen. De bijdragen leveren nieuwe theoretische inzichten in de betekenis van identiteit, interetnische relaties en transnationalisme. Het boek geeft overzicht van recente trends in onderzoek naar collectieve identiteit en probeert structuur aan te brengen in antropologische, psychologische en sociologische identiteitstudies. Speciale aandacht wordt besteed aan de Kaapverdische diaspora.  

Auteurs: Charles Westin, José Bastos, Janine Dahinden, Pedro GóisUitgever: Amsterdam University Press