Nostalgie naar de protestjaren

Ben je nu even niet zelf het Maagdenhuis aan het bezetten, maar wil je je verdiepen in en laten inspireren door protestcultuur? In ons volgende nummer verschijnt een fraaie kritische column van Bart van Heerikhuizen. En in elk nummer van Sociologie Magazine verschijnen ook boekrecensies zoals over De jaren zestig herinnerd (2012) van Noortje Thijssen.

Geschreven door onze vaste boekenredacteur Rene Gabriels. Niet iedereen weet dat deze recensies ook online beschikbaar komen. Daarom zetten we via deze weg en via onze Facebookpagina af en toe een boek in de spotlight.

Boek: De jaren zestig herinnerd. Auteur: Noortje Thijssen, Uitgever: Vossiuspers UVA Jaar: 2012.

Met dit boek draagt Noortje Thijssen bij aan de zogenaamde sociologie van de nostalgie: de studie van de wijze waarop diverse actoren relaties leggen tussen het verleden en het heden. Het onderwerp is het collectieve geheugen van de jaren zestig, dat wil zeggen de verschillende interpretaties en oordelen over deze periode, haar vermeende invloed op het heden en haar rol in politieke controversen. De centrale onderzoeksvraag luidt: hoe, waarom en waartoe worden de jaren zestig recentelijk herinnerd? Om deze vraag te beantwoorden heeft Thijssen artikelen geanalyseerd waarin opiniemakers zowel in positieve als negatieve zin naar de jaren zestig verwijzen. Het gaat om artikelen die tussen 1994 en 2009 in De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, Elsevier en HP/De tijd zijn verschenen. De belangrijkste conclusie is ‘(…) dat de waarden en idealen van destijds door velen worden gedeeld.’ Zo verdedigt tegenwoordig ook rechts de waarden en idealen van destijds.