Oratie hoogleraar Pedagogiek Renske Keizer

Renske Keizer is benoemd tot hoogleraar Pedagogiek aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Haar oratie, met de titel ‘Waar staat papa? Over grenzen denken?,’ vindt plaats op 15 april 2016. Hier vind je een filmpje van Erasmus University over vaderschap. Centraal in Keizer's werk staat de toepassing van de theoretische benadering van de levensloop op het gedrag en het welbevinden van individuen, gezinnen en families. Keizer werkt sinds 2010 bij de afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij is daarnaast bestuurslid van de Nederlandse Sociologische Vereniging.