Pauline Meurs erelid

Pauline Meurs is socioloog en erelid van de Nederlandse Sociologische Vereniging. Meurs sprak ter gelegenheid van de uitreiking op 25 november, reagerend op het Actualiteitencollege over sociaal-economische gezondheidsverschillen: 'Sociologen maken het complexer (...) 'er is een trend tot meer aandacht voor de culturele kanten' (...) en sprak met enthousiasme over

de verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk in de vorm van de Academische werkplaatsen 'waar ze tien jaar voor heeft gevochten'. Uit handen van NSV-voorzitter Jan Willem Duyvendak ontving Meurs het erelidmaatschap na de laudatio van Paul Schnabel, oud-directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sociale vraagstukken publiceerde een interview met Pauline Meurs. Meurs is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

 

Meer inspiratie