Preview nieuwe nummer van Sociologie Magazine

Het thema van het komende nummer van Sociologie Magazine, dat eind augustus verschijnt, is Mens en technologie. Als Sociologie Magazine zijn we natuurlijk niet zozeer geïnteresseerd in de technische ontwikkelingen, maar wel in wat ze teweegbrengen in de maatschappij, en wat er gebeurt als mens en machine elkaar ontmoeten. Nummer 3 van Sociologie Magazine bevat de volgende onderwerpen:Het Rathenau Instituut onderzoekt de werking van ‘sociale robots’, die hun technologische omgeving verlaten en in de maatschappij ingezet worden. Martijntje Smits legt in een interview uit waar het om gaat.In de rubriek Voetlicht legt Margaret Sleeboom-Faullkner uit waarom mensen in Azië zich niet altijd laten testen op een ziekte, ook al is gentechnologie daarvoor beschikbaar.Een artikel over Rijkswaterstaat toont enerzijds de nood voor een organisatie aan technische expertise, maar anderzijds dat het niet volstaat om die kennis in huis te hebben: je moet die ook nog kunnen verenigen met de eisen van een efficiënte organisatie en met de sociale omgeving. En verder een artikel over opleidingen Sociologie in Nederland en Vlaanderen. Welke sociologie-opleidingen zijn er? Wat zijn de verschillen en mogelijkheden? Sociologie Magazine geeft een overzicht met enkele unieke eigenschappen per opleiding.Naast columns en vaste rubrieken als nieuws, vergeten sociologie, boeken en estafette, nog veel meer artikelen met als thema mens en technologie