Oproep Beleidsprijs NSV-VBO

Prijs voor Beleidsonderzoek NSV-VBO

Bericht van de Nederlandse Sociologische Vereniging:

Graag nodigen wij u uit namens uw bureau één of twee rapporten voor te dragen om mee te dingen naar de prijs. Het moet gaan om een in opdracht vervaardigd onderzoek en/of advies dat in de periode september 2017 – mei 2019 tot stand is gekomen. Het is ook mogelijk een inzending in artikelvorm te doen. Wellicht kunt u één of meer medewerkers van uw bureau stimuleren een artikel te vervaardigen dat is gebaseerd op het door het bureau verrichte onderzoek. Er gelden dan geen restricties aan het aantal inzendingen. In de bijlage staan de criteria vermeld waaraan de inzending moet voldoen.

De inzendingen moeten vóór 15 augustus 2019 per e-mail worden gestuurd naar het secretariaat van de NSV: secretariaat@nsv-sociologie.nl onder vermelding van ‘Prijs voor Beleidsonderzoek’. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 1.000,-. Daarnaast zal een eervolle vermelding van de winnaar (en van de 2e en 3e nominatie) plaatsvinden in de organen van NSV en VBO. Tevens zullen de auteurs van het winnende rapport de mogelijkheid krijgen hun werk om te schrijven tot een publieksartikel op www.socialevraagstukken.nl . De prijs wordt uitgereikt tijdens de viering van het 25-jarig bestaan van de VBO in Utrecht op 7 november 2019 in de middag.

Zie voor meer details van de oproep: https://www.nsv-sociologie.nl/?page_id=2801

Meer inspiratie