Promotie over groepsdruk bij jongeren

Op 10 maart promoveert Kim Pattiselanno aan het ICS in Groningen op groepsdruk en risicogedrag bij jongeren. Groepsdruk is een belangrijke aanleiding voor risicogedrag bij jongeren. Maar hoe komt die tot stand? En blijkt groepsdruk hardnekkiger dan verwacht? Take Sipma schreef een artikel over de promotie in Sociologie Magazine nr. 1 Scheidslijnen.