Promotiebeurs voor leraren

Zevenentwintig leraren ontvingen onlangs een promotiebeurs. Kennedy Tielman van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg ontving een promotiebeurs voor zijn project Superdiversiteit in het mbo.

Een van zijn onderzoeksvragen: In hoeverre kan het doen van actie-onderzoek docenten van een superdiverse klas kan helpen?

En bij het NWO vind je de gehele lijst van gehonoreerde leraren, hun huidige onderwijslocatie en de naam van de universiteit of instelling waar zij hun onderzoek gaan uitvoeren en een samenvatting van het uit te voeren onderzoek.

Meer inspiratie