Een persoon doet een papier in een doos

Radicaal rechts en vakbonden

Hoe moeten vakbonden omgaan met radicaal rechts? Dat is de vraag die zich in Nederland opdringt nu de PVV de verkiezingen heeft gewonnen. De partij was de afgelopen decennia de drijvende kracht achter de normalisering van racisme, omarmde een anti-lhbtqi+ agenda en staat voor hard neoliberaal beleid. Hoewel de formatie nog in volle gang is, lijken andere rechtse partijen geen principieel probleem te hebben met het samenwerken met de PVV.

Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf. Ook in andere landen worden werkende mensen geconfronteerd met de opkomst van radicaal-rechtse partijen. In Italië kleedde Meloni de uitkeringen uit, zonder de financiële sector te belasten. In Finland voerden de ‘Ware Finnen’ een harde aanval uit op de bestaanszekerheid, werkloosheidsuitkeringen en het stakingsrecht. En ook in Argentinië zien we hoe Milei zijn aantreden is begonnen met een frontale aanval op de arbeidersbeweging. 
 
Op verschillende niveaus plaatst dit de vakbeweging voor een uitdaging. In de eerste plaats moet de bond zich zien te verhouden tot partijen, en mogelijk een kabinet, die vijandig staan tegenover de vakbeweging en de belangen van de meerderheid van haar leden. Daarnaast maakt de opkomst van radicaal-rechtse partijen het moeilijker om werkende mensen te organiseren. In een uitzending van Buitenhof schatte FNV-voorzitter Elzinga dat 25% van de leden op de PVV had gestemd.


Niets missen in de sociologie?

WORD ABONNEE VAN SOCIOLOGIE MAGAZINE!


De Nederlandse vakbeweging is in een unieke positie om handvatten te bieden tegen deze ontwikkeling, maar blijft hierin vooralsnog achter bij de bonden in omringende landen. Zo bieden bonden in België en Duitsland leden materiaal en trainingen aan voor de vraag hoe om te gaan met collega’s die radicaal-rechtse ideeën overnemen. Met bijna een miljoen leden op werkplekken door het land zou de vakbeweging werkende mensen meer in beweging kunnen brengen rond hun gedeelde economische belangen en wapenen met ideeën. 
 
Op 25 april staat WBV De Burcht stil bij vragen zoals: Hoe verklaren we de opkomst van radicaal-rechts? Wat onderscheidt radicaal-rechts van andere politieke stromingen? Hoe kijken radicaal-rechtse partijen naar de vakbeweging? Op wat voor manier gaan vakbonden wereldwijd om met de opkomst van radicaal-rechts?

Opzet van de bijeenkomst op 25 april

  • 19.00 inloop
  • 19.30 opening, doel van de avond en introductie sprekers
  • 19.35  inleiding Vincent Schieltens
  • 20.05 Khadija Hyati (kaderlid FNV) over Nederlandse situatie
  • 20.10 discussie met de zaal met ruimte voor vragen en bijdragen
  • 21.00 afsluiting en borrel

Sprekers

  • dr. Vincent Scheltiens, historicus uit Belgie met specialisme in oa. sociale bewegingen en nationalisme. Betrokken bij vakbond ABVV op het gebied van radicaal-rechts
  • Khadija Hyati, FNV Schoonmaak

Locatie & aanmelden

De Burcht, Henri Polaklaan 9, 1018 CP Amsterdam

Aanmelden kan via deze link.