Saskia Sassen over brutaal kapitalisme

Op 7 maart houdt Saskia Sassen een lezing in Gent. In 'Expulsions – Brutality and Complexity in the Global Economy' beschrijft ze hoe het kapitalisme in een nieuwe, brutale fase is terechtgekomen. Saskia Sassen is hoogleraar sociologie aan de Columbia University in New York en expert op het gebied van transnationale migratiestromen.