Scriptieprijs van de vakbeweging

Scriptieprijs van de vakbeweging

Ook dit jaar kan weer mee worden gedaan aan de Scriptieprijs van de vakbeweging. Die is bestemd voor (bijna of recentelijk) afgestudeerde studenten (aan een masteropleiding van een Nederlandse hogeschool of universiteit) die een scriptie hebben geschreven over een onderwerp dat betrekking heeft op het werkgebied of de rol van de vakbeweging. De scriptie moet in 2019 geschreven zijn en met minimaal een voldoende zijn beoordeeld.
 De Scriptieprijs is een initiatief van de Burcht, het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging dat gehuisvest is in de Burcht van Berlage, het oudste vakbondsgebouw van Nederland. Voorbeelden van onderwerpen van scripties die in aanmerking komen zijn: sociale zekerheid, arbeidsrecht, medezeggenschap, flexibilisering, pensioen, arbeidsmarkt, positie van arbeidsmigranten, scholing en vakmanschap.
 Met de Scriptieprijs wil de Burcht studenten stimuleren de rol van de vakbeweging te bestuderen en ze stimuleren een bijdrage te leveren aan de oplossing van voor werkenden relevante sociaaleconomische vraagstukken.
Op de website van de Burcht (deburcht.nl). staan de voorwaarden voor deelname. Insturen van scripties kan tot en met 1 december 2020.