Sociale en Geesteswetenschappen samengevoegd

De NWO-gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen worden samengevoegd in één domein Sociale en Geesteswetenschappen. De gevolgen, ook van de nieuwe financiering van onderzoek, lijken groot, maar zijn vooralsnog onduidelijk. Volgens NWO is de vernieuwde organisatie er op ingericht om meer over disciplinaire grenzen heen te werken vanuit één samenhangende programmering en samenwerking binnen de wetenschap en met de maatschappij te versterken.

Meer inspiratie

Bron: 

NWO