Sociologie + etnologie

Over de antropoloog Josselin de Jong verscheen een uitgebreid portret in de eregalerij van de Nederlandse Sociologische Vereniging. Patrick Edward de Josselin de Jong (1922-1999, geboren in Beijing) was hoogleraar culturele antropologie aan de Universiteit Leiden van 1956 tot 1987. Bekend is hij

onder meer van zijn Contact der continenten (1969), ‘een bijdrage tot het begrijpen van niet-westerse samenlevingen’. De Josselin de Jong had grote waardering voor twee sociologen die sociologie en etnologie als complementair beschouwden, Emile Durkheim en Marcel Mauss. Het portret is geschreven door Han F. Vermeulen

Meer inspiratie