Tele-zorg als verrijking

Op de Dag van de Sociologie in Brussel is de NSV Thesisprijs toegekend en uitgereikt aan Kay Polidano van de Universiteit van Amsterdam, voor haar thesis 'Caring through a ‘Plastic Box’: An Inquiry into the Use of Remote Care Technology in Later Life'

Uit het juryrapport:
"De thesis gaat over de ervaringen van Maltese ouderen met zorg op afstand of te wel telecare: een ict-systeem waarbij mensen via een alarmsysteem in hun huis – een kastje en een hanger rond hun nek – kunnen communiceren met een centrale en andersom, en zo nodig steun en assistentie kunnen krijgen. (..)
Polidano heeft aan een weliswaar beleidsrelevant, maar op het eerste gezicht toch vooral praktisch onderwerp, grote theoretische diepgang en interpretatieve rijkdom meegegeven. Telezorg is, mits goed doordacht, geen technological fix maar een verrijking van het leven van ouderen – èn van degenen die over hen waken en voor hen zorgen – in laat-moderne samenlevingen. De thesis getuigt van groot vakmanschap (theoretisch, methodisch, interpretatief, analytisch) en is voortreffelijk geschreven. Hij is ook liefdevol en bemoedigend: als je de thesis uitgelezen hebt wil je zelf meteen zelf een telecare kastje aanschaffen."

Meer inspiratie