TS

Tijdschrift Sociologie: de toekomst tegemoet

Graag wijzen wij u op het splinternieuwe online Tijdschrift Sociologie, de fusie van het Nederlandse tijdschrift Sociologie en het Vlaamse tijdschrift Sociologos. Dit is een heuglijke gebeurtenis: niet eerder was er een internationaal, onafhankelijk, peer-reviewed, en volledig open access academisch tijdschrift waarin verschillende soorten publicaties over maatschappelijke en sociologisch-theoretische vraagstukken in de Nederlandse taal verschijnen. Dit moet om meerdere redenen gevierd worden, welke wij hier verder uitleggen.

Wij willen als Tijdschrift Sociologie een actieve rol in het publieke debat gaan spelen. Sociologische kennis en debatten over actuele maatschappelijke vraagstukken in de eigen taal geschreven en gericht op een lokaal publiek is van cruciaal belang voor een open, reflexieve en democratische samenleving. Naast deze vorm van publieke sociologie, willen wij eveneens bijdragen aan brede sociologische discussies, tegen de stroom van verregaande wetenschappelijke specialisering in. Ten slotte willen wij een kweekvijver zijn voor aanstormend sociologisch talent.

Wij willen u daarom uitnodigen om alvast een kijkje op onze website te nemen: www.tijdschriftsociologie.eu. Houdt u verder onze blog in de gaten, abonneert u zich op onze RSS feed, of volg ons op Twitter (@_sociologie) om op de hoogte te blijven. En hopelijk krijgt u meteen ook zin om zelf iets in te dienen, of bijvoorbeeld scriptiestudenten aan te moedigen dat te doen. Daarbij is het goed om te weten dat wij naast onderzoeksartikelen, ook essays, boekbesprekingen en andere soorten bijdragen verwelkomen.

De voltallige redactie van Tijdschrift Sociologie.

Meer inspiratie