Vertrouwen in sociologie

'Een eenzame visserman op zoek naar geluk; over het publieke aanzien van de wetenschap' luidt de titel van de oratie van Peter Achterberg aan de Universiteit van Tilburg op 13 maart 2015. In zijn oratie gaat Achterberg in op de vertrouwenskloof tussen burgers en wetenschap. Sinds kort is Achterberg ook, met Tim Reeskens, Socioloog des Vaderlands. In het aankomende nummer van Sociologie Magazine/2015/2 verschijnt een interview.