WRR redzaamheid

Weten is nog geen doen

De samenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. De WRR belooft in dit nieuwe rapport belangrijke nieuwe inzichten uit de gedragswetenschappen te bespreken en pleit voor een meer realistisch perspectief op de mentale vermogens van burgers.

Het rapport wordt aangeboden aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie. Op maandag 24 april a.s. in Pakhuis De Règâh, Hoefkade 11 te Den Haag.

Meer inspiratie