Wie is bang om de straat op te gaan?

In de stedelijke publieke ruimte (straat, park et cetera) komen mensen (anoniem) met elkaar in aanraking. Sommige mensen voelen zich er onveilig en bedreigd, anderen zijn er op hun gemak. Waar komen deze gevoelens vandaan en in hoeverre spelen afkomst, geslacht, leeftijd, sociale klasse hierin een rol? Antropoloog dr. Anouk de Koning gaat in een door NWO gesubsidieerd onderzoek op zoek naar de oorzaken en gevolgen van angst in de publieke ruimte.

‘In de jaren ‘80 en ‘90 gingen anti-immigratie sentimenten nog vooral over het vermeende misbruik van de sociale voorzieningen', zegt De Koning. ‘Daarvoor in de plaats is nu het gebruik van de publieke ruimte gekomen; Wilders heeft het bijvoorbeeld over de kopvoddentaks en straatterroristen. Maar ook andere politici praten veelvuldig over het (on)veiligheidsgevoel op straat. Vandaar mijn basisvraag: wat is er mis met de publieke ruimte?'