Home » Sociologiedeelt
Zorgverzekering

Hoe solidair is het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel?

In Nederland is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Op deze manier heeft iedereen altijd toegang tot basiszorg. Solidair, toch? Het is nuttig om te bekijken hoe de regeling van de ziektekostenverzekering in Nederland verschilt met die van andere landen. Het geeft inzage in hoe solidair de Nederlandse zorgregeling nu echt is.

De zorgverzekering in Nederland

In de Nederlandse maatschappij is iedereen verzekerd. De basisverzekering moet immers verplicht worden afgesloten. Hier wordt zorgpremie voor betaald. De kosten voor deze verzekering worden door de zorgverzekeraar bepaald en zijn dus niet afhankelijk van iemands inkomen. Arm of rijk, jong of oud, ziek of gezond, de premie is voor iedereen gelijk. Ook het minimale eigen risico is niet afhankelijk van het inkomen. Al is het bestaan daarvan voor sommigen reden om een bezoekje aan de huisarts uit te stellen. Extra onderzoek door de huisarts valt namelijk onder je eigen risico. De enige tegemoetkoming voor degenen die minder verdienen, is de zorgtoeslag. Deze is echter alleen beschikbaar voor degenen met de laagste inkomens.

Zorgverzekering in België

In België is men verzekerd middels een ziekenfonds. Een werknemer moet een vast percentage van zijn loon inleveren om aan dat fonds bij te dragen, maar ook zijn werkgever draagt hieraan bij. Op deze manier betalen degenen met een lager inkomen minder dan degenen met een hoger inkomen. Dat de werkgever meebetaalt is ook solidair te noemen.

De zorgverzekering in Frankrijk

Het Franse zorgverzekeringsstelsel is goed geregeld. Het is Solidair met de hoofdletter ‘s’. Iedereen heeft recht op een zorgverzekering. Deze wordt door de overheid of door de werkgever betaald. Werknemers dienen wel een deel van hun inkomsten bij te dragen aan de zorgkosten. Diegenen die chronisch ziek zijn betalen geen of zeer weinig ziektekosten.

Zorgverzekering in de Verenigde Staten

De Verenigde Staten heeft van alle Westerse landen wellicht het minst solidaire zorgverzekeringsstelsel. De particuliere zorgverzekering is eigenlijk enkel te betalen door de rijkere burgers. In de meeste gevallen wordt deze verzekering via het pensioen of de werkgever betaald. Degenen die een eigen bedrijfje hebben, werkloos zijn of geen pensioen hebben opgebouwd, hebben vaak geen verzekering. Tegenwoordig zijn er wel programma’s die ervoor zorgen dat ook de groepen die geen particuliere zorgverzekering kunnen betalen toch recht hebben op de meest essentiële zorg. Deze gratis gezondheidszorg dekt wel veel minder dan de Nederlandse basisverzekering.

Solidair of niet?

Hoewel in Nederland iedereen een basisverzekering heeft, is het zorgverzekeringsstelsel beduidend minder solidair dan in bijvoorbeeld Frankrijk. In Nederland wordt de verzekering bekostigd door de werknemer zelf en de premie die hij betaalt is onafhankelijk van zijn loon.

Foto: Unsplash