Home » Artikel
Bron: Pixabay

Milieu en duurzame energie: opvattingen en gedrag

Het internationale klimaat- en energiebeleid faalt. Slechts 6% van alle energie die in Nederland wordt opgewekt, is afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Toch willen we al in 2050 klimaatneutraal zijn. Ook huiseigenaren staan niet allemaal stil bij de zorgen om het milieu, hoewel ook vermeld mag worden dat het overgrote deel zich juist wel bewust is van de milieuvervuiling. Heeft dit echter ook effect op hun gedrag? 

Wie vindt het milieu belangrijk? 

In 2017 bleek uit de Eurobarometer dat 70 procent van de Nederlanders de klimaatverandering in de top vier belangrijkste problemen problemen plaatst. Ook vindt 55 procent dat lucht-, bodem-, en waterverontreiniging een serieus probleem is en 75 procent van de bevolking geeft aan dat de natuur veel schade heeft ondervonden door de mens. Deze percentages zijn sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Op dit moment is 90 procent van de volwassen Nederlandse bevolking van mening dat het milieu belangrijk is. 9 procent geeft aan neutraal te zijn ten opzichte van dit standpunt en slechts 1 procent geeft toe het milieu onbelangrijk te vinden. 

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen het milieu over het algemeen net iets belangrijker vinden dan mannen (90 procent ten opzichte van 88 procent). Ook binnen leeftijdscategorieën zijn de meningen anders verdeeld. Zo vindt slechts 80 procent van de jongeren met een leeftijd tussen de 18 en 25 het milieu belangrijk. Onder de 65-plussers ligt dit percentage rond de 90%. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat inwoners met een hogere opleiding gemiddeld vaker om het milieu geven dan lager opgeleiden. Mensen met kinderen blijken ook meer hart te hebben voor het milieu (91 procent) ten opzichte van mensen die kinderloos zijn (87 procent) 

Wie is milieu- en energiebewust bezig? 

50% van de ondervraagden laat weten dat ze enigszins bewust omgaan met hun energieverbruik. Ruim een derde geeft zelfs aan dat ze heel bewust bezig zijn met hun energieverbruik. 10 procent geeft toe dat ze hier niet zo bewust mee bezig zijn, terwijl 2 procent hier helemaal niet bewust mee bezig is. Mannen en vrouwen lijken even milieubewust te zijn. Opnieuw vinden we in de leeftijdscategorieën weer grote verschillen. 90 procent van de 45-plussers zegt bewust om te gaan met het milieu, terwijl onder de inwoners met een leeftijd tussen de 18 en 25 jaar maar 72 procent milieubewust is. 

Op welke manier zijn mensen milieubewust bezig? 

Uit de cijfers blijkt dat velen aangeven milieubewust te zijn, maar hoe wordt dit milieubewustzijn tot uiting gebracht? De mensen die onder de milieubewuste groep vallen, halen vaker de oplader uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is. Ook wordt in deze groep vaker een warme trui uit de kast gehaald, zodat de verwarming niet hoger hoeft te worden gezet en lichten worden vaker uitgedaan wanneer er niemand in de kamer is. Toch is in veel gevallen de belangrijkste motivatie niet per se het milieu, maar het besparen van energiekosten. Daarom zullen ook veel mensen hun energie vergelijken om een zo goedkoop mogelijk contract te kunnen afsluiten.

Details

Structuur: