Bord met de tekst 'there is no planet B' dat omhoog wordt gehouden tijdens een demonstratie

Inschrijving Dag van de Sociologie 2024 geopend

Op maandag 17 juni vindt de 24e Dag van de Sociologie plaats in Nijmegen. Dit jaar wordt de dag georganiseerd door de afdeling Sociologie van de Radboud Universiteit in samenwerking met de Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS). De inschrijving voor het evenement is vandaag geopend.

Klimaatverandering als thema

Het thema van deze editie is klimaatverandering. In relatie tot sociologisch onderzoek klinkt dit misschien als een vreemde keuze, maar klimaatverandering is ook zeker een sociaal probleem. Zo treft klimaatverandering mensen en gemeenschappen het hardst die er het minst aan bijdragen. Ook is de ernst van de klimaatcrisis veel mensen duidelijk, maar zijn er maar weinig mensen bereid om hun eigen leefstijl daadwerkelijk te veranderen voor het klimaat. Toch blijft de sociologische invalshoek de grote afwezige in onderzoek naar klimaatverandering.

De volgende punten staan dan ook centraal tijdens de Dag van de Sociologie:

  • Wat zou sociologisch onderzoek toevoegen?
  • Hoe kunnen we sociologisch onderzoek naar het sociaal probleem klimaatverandering opstarten?
  • Zijn (veel) sociologen huiverig voor actieonderzoek?

Keynote speakers

De keynote speakers tijdens het evenement zijn Ingrid Boas en Ann Crabbé. Ingrid Boas is universitair hoofddocent bij de Environmental Policy Group aan de Wageningen University. In haar onderzoek richt zij zich op milieubeheer, mobiliteit en bestuur. Zo onderzoekt zij de relatie tussen klimaatverandering en menselijke (im)mobiliteit en hoe dit zich op diverse manieren manifesteert in verschillende delen van de wereld.


Niets missen in de sociologie?

WORD ABONNEE VAN SOCIOLOGIE MAGAZINE!


In haar keynote besteedt Boas aandacht aan de manieren waarop klimaatverandering gevolgen heeft voor mobiliteit en hoe de relatie tussen klimaat en mobiliteit geduid wordt, ook op politiek vlak. Vanuit het perspectief van een interdisciplinaire wetenschapper zal ze schetsen waar ze mogelijkheden ziet voor een meer sociologische onderzoeksaanpak op het gebied van klimaatmobiliteitsonderzoek.

Ann Crabbé is senior onderzoeker en lid van het Centre of Research on Environmental and Social Change van de Universiteit Antwerpen. Crabbé heeft een diploma in de sociologie (1998), licentiaat in de bestuurswetenschappen (2000) en is doctor in de politieke en sociale wetenschappen (2008). In haar onderwijs en onderzoek pleit ze sterk voor interdisciplinaire samenwerking om de complexiteit van duurzaamheidsproblemen aan te pakken.

Crabbé spreekt in haar keynote onder andere over het nagenoeg afgeronde project SOLARIS waar ze bij betrokken was. Tijdens dit project heeft een interdisciplinair team sociaal-ruimtelijke onrechtvaardigheden als gevolg van klimaatveranderingsbeleid onderzocht. Crabbé deelt de lessen die zijn geleerd over de praktijk van multidisciplinair onderzoek naar klimaatverandering en de rol die sociologen hierin kunnen (en moeten) spelen.

Inschrijven

Wil jij aanwezig zijn op de Dag van de Sociologie op maandag 17 juni? Registreer je hier! Aanmelden kan tot maandag 3 juni.