Nieuws

25 jan 2016

Sociologie is overal, maar niet iedereen ziet het altijd. Goldsmiths University London heeft een master programma Visual Sociology en maakte filmpjes om sociologie zichtbaar te maken.

21 jan 2016

De eerste afgestudeerde socioloog in Nederland was in 1932 Hilda Verwey Jonker (1908-2004).

23 dec 2015

Hoe ver staan migranten af van de ‘mainstream’ van de Nederlandse samenleving? Het SCP wijdt er de uitgebreide publicatie Werelden van Verschil aan.

17 dec 2015

Het Nijmeegse onderzoeksinstituut ITS staat onder grote druk. Voormalige medewerkers kwamen in actie en stuurden een Open brief. De ondertekenaars, waaronder mede-oprichter en oud-minister Jos van Kemenade, willen voorkomen dat de kennisinfrastructuur van het ITS met haar maatschappelijke dienstverlening verloren gaat. Ze stellen wel een marktconforme sanering voor.

11 dec 2015

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt de Sociale Staat van Nederland 2015 uit.

2 dec 2015

Gabriël van den Brink nam op 27 november afscheid als hoogleraar Maatschappelijke bestuurskunde aan de Tilburgse Universiteit. Zijn afscheidsrede luidde 'Waarom morele vragen politiek urgent worden'. Nederlandse politici schieten wezenlijk tekort in het maken van morele overwegingen, aldus Van den Brink, terwijl die juist steeds essentiëler worden in moderne wereld.

1 dec 2015

Antropologe Marieke Slootman wint de NSV-dissertatie-prijs voor haar boek 'Soulmates. Reinvention of ethnic identification among higher educated second generation Moroccan and Turkish Dutch' (2014). In haar dankrede op 26 november ging Slootman in op de aanslagen in Parijs en de invloed ervan op haar respondenten.

17 nov 2015

Sociologe Pearl Dykstra treedt toe tot het nieuwe wetenschappelijke adviespanel van de Europese Commissie. Deze groep van zeven Europese topwetenschappers geeft onafhankelijk wetenschappelijk advies aan de commissie en vervangt de post van de wetenschappelijk topadviseur. De zeven werden gekozen uit 162 nominaties van 74 organisaties.

10 nov 2015

Op 9 juni 2016 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Sociologie (NSV) en de Vlaamse Vereniging voor Sociologie (VVS) haar jaarlijkse Dag van de Sociologie. Met de nieuwste bevindingen op sociologisch gebied. Nieuw is de 'Call for Panels'. Deze 16e Dag van de Sociologie wordt georganiseerd aan het Departement Sociologie van Tilburg University.

10 nov 2015

Het NSV Actualiteitencollege heeft dit keer het thema tijd en familie en zal plaatsvinden op donderdag 26 november 2015 bij het ministerie van OCW. Met onder meer: Mark Elchardus; Janneke Plantenga; Kim Putters; Jan Willem Duyvendak en Jet Bussemaker. Met uitreiking van de NSV-dissertatieprijs.

 

 

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine nieuws