Artikelen

Spelenderwijs beleggen

Sparen, vluchtroutes bepalen, beleggen en reanimeren: het valt allemaal te leren via PC en smartphone. Orly Polak studeerde zowel sociologie als argumentatieleer en geeft nu leiding aan HUB Creations, een bedrijf gespecialiseerd in het maken van educatieve games. 

Dilemma’s bij online onderzoek

Het gebruik van online informatie in onderzoel stelt wetenschappers voor moeilijke keuzes. Lenie Brouwer wijst op de gevaren en presenteert haar ideale oplossing.

Hypothesen dwarrelen neer

In deze serie portretten geven Nederlandse sociologen uiting aan hun bewondering voor de godfathers van de sociologie. Dit is het tweede deel, waarin Wout Ultee de nalatenschap van Émile Durkheim belicht. 

Moederdag en vaderdag beschouw ik al jaren als genderbevestigende geldklopperij: plantje voor haar, hogedrukspuit voor hem.

Halleh Ghorashi's favoriete socioloog is Patricia Hill Collins. Ze schreef er het volgende artikel over in Sociologie Magazine nr 2 / 2017: p. 2 in de serie waarin Nederlandstalige sociologen berichten over hun favoriete socioloog.

... of als probleem

Geïnspireerd door Karl Jaspers Die geistige Situation der Zeit (1931) riep Jürgen Habermas in 1979 collega-wetenschappers en kunstenaars op tot een analyse van de voedingsbodem voor een autoritair, niet-democratisch regime. Sociologie Magazine treedt in hun voetsporen met Jan Willem Duyvendak. Hij pleit ervoor grove generalisaties te wantrouwen.

Critical theory of legal revolutions - Hauke Brunkhorst

​Jürgen Habermas merkt terecht op dat Hauke Brunkhorst een baanbrekend boek heeft geschreven over de sociale evolutie van het moderne recht vanaf de elfde eeuw. Destijds vond de Pauselijke Revolutie plaats, die inhield dat een eerste belangrijke stap werd gezet in het onderscheiden van kerk en staat.

Gemengde gevoelens recensie

​In 1951 zetten ongeveer 12.500 Molukse kinderen, mannen en vrouwen een eerste voet op Nederlandse bodem. Enkele honderden van hen werden ondergebracht in de woonoorden Oranje en Ybenheer nabij het Friese dorp Oosterwolde.

The Democracy Project - David Graeber

De vraag is of de Verenigde Staten nog een volwaardige democratie zijn, omdat het politieke systeem primair de belangen van de rijken dient en een groot deel van de bevolking niet meer naar de stembus gaat of anderszins politiek actief is. Volgens Graeber moet de Amerikaanse democratie van onderop gerevitaliseerd worden.

De lange zevende eeuw - Wim Jurg

Voor een genealogie van Europa is de zevende eeuw van groot belang. Wat betreft de verhouding tussen staat en godsdienst werd toen een wissel op de toekomst getrokken. 

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine artikelen