Nieuws

17 nov 2016

Binnen het dataplatform ODISSEI voor de mens- en maatschappijwetenschappen werken de Nederlandse universiteiten, projectleiders van dataverzamelingen, NWO, CBS, DANS, Rijkskennisinstellingen, Hogescholen, overheden en bedrijven samen om één platform met data ten behoeve van de mens- en maatschappijwetenschappen te creëren. Eind oktober werd het Dataplatform gelanceerd.

15 nov 2016

Op de campus van Istanbul University protesteerden begin november studenten en wetenschappers tegen het ontslag van duizenden universiteitsmedewerkers.

10 nov 2016

Diversiteit binnen de perken, maar wel onze eigen perken. Integratie veronderstelt niet dat men meteen positief staat tegenover homoseksualiteit of een afkeer heeft van racisme.

8 nov 2016

Arlie Russell Hochschild verliet haar elite-sociologen-enclave en deed vijf jaar onderzoek onder Trump-aanhangers. De sociologe probeert boosheid en verdriet over verloren identiteiten en communities te begrijpen. Trump-aanhangers uiten boosheid, maar de rouw over verloren identiteiten blijft onzichtbaar.

8 nov 2016

US-Amerikanen zelf lijken klaar met migratie-avonturen. Ze emigreren nauwelijks.  Trek je eigen conclusies en bekijk rustig deze fascinerende dynamische global migration maps van Max Galka op metrocosm.com.

3 nov 2016

Ouderschap uitstellen lijkt samen te hangen met stukjes van je DNA-code. Onderzoekers vonden een link tussen DNA en reproductief gedrag: vrouwen met bepaalde DNA-varianten stellen moederschap uit. Aldus Melinda Mills, hoogleraar sociologie aan de University of Oxford en verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

1 nov 2016

Sociologen-opinies en -argumenten rond de Woonvisie van Rotterdam. Op 30 november vindt het woonreferendum plaats.

25 okt 2016

Hoe komt het dat de beschuldigingen tegen Trump ineens binnenstromen? Met socioloog Ari Adut laat zich de beerput die nu rond Donald Trump opengaat verklaren. Veel mensen weten iets over een publieke persoon. Als deze persoon dan ineens negatief in het nieuws komt, stromen de aantijgingen binnen.

25 okt 2016

Sinds 2016 werkt de NSV samen met Sociale Vraagstukken. Eindredacteur Jurre van den Berg, oud-redactielid van Sociologie Magazine, gaat er voor zorgen dat er een brug wordt geslagen tussen Socialevraagstukken en de afdelingen sociologie van de verschillende Nederlandse universiteiten, die allemaal hebben toegezegd deze samenwerking te

19 okt 2016

Gentse onderzoekers bewijzen langdurige levenseffecten van op jongere leeftijd werkloos zijn. Dit op basis van gegevens uit het European Social Survey (ESS) en gepubliceerd in het economenblad ESB.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine nieuws