Nieuws

22 jan 2010

De CNA (Council of National (Sociological) Associations) is een weblog gestart met als titel Universities in Crisis. Hier worden blogs gepost over het lot van de  universiteiten van over de hele wereld, en de druk van privatisering en regelgeving door de overheid.

20 jan 2010

De groeiende welvaartskloof en corruptie stuit de Chinees steeds meer tegen de borst, concluderen wetenschappers.De ‘Harmonieuze Samenleving’ staat officieel hoog op de lijst van goede voornemens van de Chinese regering, maar in de praktijk is het tobben geblazen. De welvaartskloof tussen arm en rijk blijft groeien, machtsmisbruik en corruptie tieren welig.

20 jan 2010

Neil Smelser, emeritus hoogleraar sociologie aan de University of California, Berkeley publiceerde een nieuw boek: The Odyssey Experience: Physical, Social, Psychological, and Spiritual J

18 jan 2010

'Overheidsorganisaties kunnen zuiniger met hun budgetten omspringen. Er heerst een cultuur om geld op te maken, vooral uit angst om later op de begroting gekort te worden. Een cultuur van zuinigheid zou een forse besparing op de overheidsuitgaven kunnen opleveren. De prikkel om dezelfde doelen met minder geld te behalen, is echter structureel afwezig.

18 jan 2010

Op dinsdagmiddag 26 januari 2010 reikt minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de eerste KNAW Merianprijs voor vrouwen in de wetenschap uit aan prof. dr. Naomi Ellemers. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is hierbij aanwezig.

18 jan 2010

In het kader van de samenwerking tussen vier grote Research Funding Agencies in the Social Sciences in Europa (de Franse ANR, de Duitse DFG, de Britse ESRC, en NWO MaGW) werd op 17 december 2009 een nieuw transnationaal onderzoeksprogramma op het terrein van de Social Sciences opengesteld: het 'Open Research Area in Europe for the Social Sciences' (ORA).ORA beoogt de procedure voor internationa

8 jan 2010

Het door prof.dr. Wiep van Bunge, decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte, en dr.

8 jan 2010

Prof.dr. Susanne Janssen, hoogleraar Media en Cultuur in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, heeft eind december een grote Europese subsidie ontvangen voor haar internationaal onderzoek naar de sociaal-culturele en economische betekenis van popmuziekerfgoed.

15 dec 2009

Groepstegenstellingen en de democratische gemeenschap. De verhoudingen tussen generaties bij de aankomende vergrijzing en de groepstegenstellingen tussen meerderheid- en minderheidsgroepen

15 dec 2009

Van groei naar krimp. Een demografische omslag in beeld. Dit rapport gaat over bevolkingskrimp.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine nieuws