Nieuws

25 jan 2010

Op 10 mei 2010 ontvangt prof. dr. Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, de Akademiepenning. Deze onderscheiding van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon die zich heeft ingezet voor de bloei van de wetenschap in Nederland.

25 jan 2010

"Eerst waren er de koloniën, toen de dekolonisatie en uittocht naar een roomwit moederland, nu zijn er ruim een miljoen Nederlanders met Indische, Molukse, Surinaamse of Antilliaanse wort

22 jan 2010

De overheid intervenieert in talloze maatschappelijke processen om sociale problemen op te lossen.

22 jan 2010

De CNA (Council of National (Sociological) Associations) is een weblog gestart met als titel Universities in Crisis. Hier worden blogs gepost over het lot van de  universiteiten van over de hele wereld, en de druk van privatisering en regelgeving door de overheid.

20 jan 2010

De groeiende welvaartskloof en corruptie stuit de Chinees steeds meer tegen de borst, concluderen wetenschappers.De ‘Harmonieuze Samenleving’ staat officieel hoog op de lijst van goede voornemens van de Chinese regering, maar in de praktijk is het tobben geblazen. De welvaartskloof tussen arm en rijk blijft groeien, machtsmisbruik en corruptie tieren welig.

20 jan 2010

Neil Smelser, emeritus hoogleraar sociologie aan de University of California, Berkeley publiceerde een nieuw boek: The Odyssey Experience: Physical, Social, Psychological, and Spiritual J

18 jan 2010

'Overheidsorganisaties kunnen zuiniger met hun budgetten omspringen. Er heerst een cultuur om geld op te maken, vooral uit angst om later op de begroting gekort te worden. Een cultuur van zuinigheid zou een forse besparing op de overheidsuitgaven kunnen opleveren. De prikkel om dezelfde doelen met minder geld te behalen, is echter structureel afwezig.

18 jan 2010

Op dinsdagmiddag 26 januari 2010 reikt minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de eerste KNAW Merianprijs voor vrouwen in de wetenschap uit aan prof. dr. Naomi Ellemers. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is hierbij aanwezig.

18 jan 2010

In het kader van de samenwerking tussen vier grote Research Funding Agencies in the Social Sciences in Europa (de Franse ANR, de Duitse DFG, de Britse ESRC, en NWO MaGW) werd op 17 december 2009 een nieuw transnationaal onderzoeksprogramma op het terrein van de Social Sciences opengesteld: het 'Open Research Area in Europe for the Social Sciences' (ORA).ORA beoogt de procedure voor internationa

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine nieuws