Nieuws

18 jan 2010

'Overheidsorganisaties kunnen zuiniger met hun budgetten omspringen. Er heerst een cultuur om geld op te maken, vooral uit angst om later op de begroting gekort te worden. Een cultuur van zuinigheid zou een forse besparing op de overheidsuitgaven kunnen opleveren. De prikkel om dezelfde doelen met minder geld te behalen, is echter structureel afwezig.

18 jan 2010

Op dinsdagmiddag 26 januari 2010 reikt minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de eerste KNAW Merianprijs voor vrouwen in de wetenschap uit aan prof. dr. Naomi Ellemers. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is hierbij aanwezig.

18 jan 2010

In het kader van de samenwerking tussen vier grote Research Funding Agencies in the Social Sciences in Europa (de Franse ANR, de Duitse DFG, de Britse ESRC, en NWO MaGW) werd op 17 december 2009 een nieuw transnationaal onderzoeksprogramma op het terrein van de Social Sciences opengesteld: het 'Open Research Area in Europe for the Social Sciences' (ORA).ORA beoogt de procedure voor internationa

8 jan 2010

Het door prof.dr. Wiep van Bunge, decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte, en dr.

8 jan 2010

Prof.dr. Susanne Janssen, hoogleraar Media en Cultuur in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, heeft eind december een grote Europese subsidie ontvangen voor haar internationaal onderzoek naar de sociaal-culturele en economische betekenis van popmuziekerfgoed.

15 dec 2009

Groepstegenstellingen en de democratische gemeenschap. De verhoudingen tussen generaties bij de aankomende vergrijzing en de groepstegenstellingen tussen meerderheid- en minderheidsgroepen

15 dec 2009

Van groei naar krimp. Een demografische omslag in beeld. Dit rapport gaat over bevolkingskrimp.

26 nov 2009

In nummer 4 van 2009 van Sociologie Magazine staat een artikel van Jan Willem Duyvendak (Thuis in verandering, pagina 28). In het magazine staat een ingekorte versie van zijn lezing. Het hele essay kunt u hier lezen.

26 nov 2009

Per 1 december a.s. is de socioloog prof. dr. Jaap Dronkers benoemd hoogleraar 'International comparative research on educational performance and social inequality' aan het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.

23 nov 2009
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in november 143 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers een Veni-subsidie toegekend. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met dat geld kunnen de wetenschappers drie jaar vooruit. Ze kunnen ideeën ontwikkelen en onderzoeken.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine nieuws