Nieuws

8 apr 2010

Afgelopen zaterdag (3 april) stonden er twee ingezonden brieven van sociale wetenschappers in het NRC Handelsblad. Hieronder leest u deze twee brieven.

30 mrt 2010

Gerard Brouns is de zestigste en laatste promovendus die kan zeggen dat hij is gepromoveerd bij prof. dr. Hans Philipsen, hoogleraar Medische Sociologie aan de Universiteit Maastricht. Donderdag 4 maart oefende Philipsen zijn promotierecht voor de laatste keer uit. Komende zomer wordt de oud-rector 75 jaar, tien jaar geleden ging hij al formeel met emiritaat.

29 mrt 2010

Niet internationale arbeidsdeling en concurrentie, maar immigratie is bepalend voor stedelijke verschillen in werkloosheid onder laaggeschoolden.De laatste decennia is er veel geschreven over de lokale gevolgen van economische mondia

29 mrt 2010

De keuze voor een opleiding of beroep wordt mede bepaald door de voorkeur voor een bepaald beloningssysteem (incentives). Het verklaart waarom sommige mensen liever in de publieke dan in de private sector werken.

29 mrt 2010

Jongeren en volwassenen met een laag IQ en ernstige gedrags- en psychische problemen zouden met ‘bemoeizorg’, min of meer opgedrongen hulpverlening, van de straat geplukt en begeleid of zelfs behandeld moeten worden.

24 mrt 2010

Religieus gedrag onder de tweede generatie Turken en Marokkanen in Nederland is duidelijk minder sterk dan onder de eerste generatie. Wel beschrijft het overgrote deel van de tweede generatie zich nog altijd als moslim. Tot die conclusies komen Mieke Maliepaard, Marcel Lubbers (beiden Universiteit Utrecht) en Mérove Gijsberts (Sociaal Cultureel Planbureau).

23 mrt 2010

In 2008 ontstaat discussie over de vraag of de moord op Kerwin Duinmeijer op 20 augustus 1983 wel als racistisch te bestempelen is. Deze discussie wordt aangejaagd door een net verschenen documentaire over de dader.

23 mrt 2010

Niet Europese politici, maar nationale ambtenaren zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle EU-regelgeving. Deze vakspecialisten, bijna allemaal werkzaam als beleidsmedewerker bij de desbetreffende ministeries, kunnen daarbij vaak hun eigen gang gaan. Het gaat daarbij om beslissingen die verregaande gevolgen voor ons allen kunnen hebben.

18 mrt 2010

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het programma voor Investeringen NWO-middelgroot twee subsidies op het terrein van de maatschappij- en gedragswetenschappen toegekend.

15 mrt 2010

Myrtille Hellendoorn ontdekte dat vrouwen in de jaren negentig meer risico liepen om in de bijstand terecht te komen doordat in de jaren tachtig het traditionele kostwinnerschapsysteem te snel werd ontmanteld.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine nieuws