Nieuws

28 jul 2010

Waar kom je nou eigenlijk terecht als je antropologie hebt gestudeerd? Welke meerwaarde heeft een antropoloog voor een werkgever? Hoe kun je je als antropoloog het beste presenteren bij een potentiële werkgever?

22 jul 2010

Je kan op meerdere manieren tv of film kijken en daar wordt dan ook onderzoek naar gedaan.

20 jul 2010

Maarten Evenblij schreef eind vorig jaar het boek Families in beeld. Het boek is niet geheel nieuw meer, maar de moeite waard om te vermelden.

15 jul 2010

Martje van Ankeren, oud-UvA-student Sociologie ontving onlangs een prijs voor haar scriptie over beleidsinstrumenten die burgerinitiatieven stiumleren. Ze kreeg de prijs van de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland.

14 jul 2010

Jeroen van der Waal van de Faculteit der Sociale Wetenschappen kreeg subsidie uit het programma Rubicon voor zijn onderzoek 'Waarom immigranten geen uitkering wordt gegund'.

12 jul 2010

De Oranjegekte bereikte grote hoogten met Oranje in de finale van het WK voetbal. Waar komt die eigenlijk vandaan?

12 jul 2010

Dat is de conclusie van het onderzoek van Mw. Prof.dr. Kuipers. Hoe komt het dat inwoners van een land in bepaalde opzichten meer op elkaar lijken dan bewoners van het buurland? En waarom lijkt dat af te nemen? Die vraagt stelde prof.dr. Giselinde Kuipers in haar oratie De fiets van Hare Majesteit: Over nationale habitus en sociologische vergelijking.

12 jul 2010

FORUM en De Groene Amsterdammer organiseren in het kader van het project De mens als vreemdeling een essaywedstrijd met de titel ‘Het vreemde en het eigene in globaal perspectief'.

1 jul 2010

Kun je een Dag van de Sociologie ook in Groningen organiseren? Vorig jaar had het congres in Amsterdam een record-aantal deelnemers getrokken, met 120 zou organisator Arie Glebbeek nu tevreden zijn.

1 jul 2010

European Societies is the journal of the European Sociological Association (ESA) andis published by Routledge.

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine nieuws