Nieuws

15 apr 2010

In het dagblad Trouw stond een interview met socioloog en oud-politicus Bram Peper (Haarlem, 1940). Van 1984 tot 1998 was Peper burgemeester van Rotterdam, daarna werd hij minister van binnenlandse zaken. Peper is lid van de Partij van de Arbeid. In 2000 trad hij af als minister, in verband met de 'bonnetjesaffaire'.

14 apr 2010

De redactie van Sociologie Magazine is een enthousiast team dat de sociale wetenschappen op een brede en goed toegankelijke wijze onder de aandacht brengt van Nederlandse en Vlaamse sociologen en andere geïnteresseerden. De redactie is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur.

12 apr 2010

Op de website van Wetenschap24.nl staat een filmpje met socioloog dr.

8 apr 2010

In Jongeren in cijfers en letters. Bevindingen uit de JOPmonitor 2 wordt de leefwereld van Vlaamse jongeren tussen 12 en 30 jaar in kaart gebracht, op basis van de tweede afname van de JOP-monitor.

8 apr 2010

Afgelopen zaterdag (3 april) stonden er twee ingezonden brieven van sociale wetenschappers in het NRC Handelsblad. Hieronder leest u deze twee brieven.

30 mrt 2010

Gerard Brouns is de zestigste en laatste promovendus die kan zeggen dat hij is gepromoveerd bij prof. dr. Hans Philipsen, hoogleraar Medische Sociologie aan de Universiteit Maastricht. Donderdag 4 maart oefende Philipsen zijn promotierecht voor de laatste keer uit. Komende zomer wordt de oud-rector 75 jaar, tien jaar geleden ging hij al formeel met emiritaat.

29 mrt 2010

Niet internationale arbeidsdeling en concurrentie, maar immigratie is bepalend voor stedelijke verschillen in werkloosheid onder laaggeschoolden.De laatste decennia is er veel geschreven over de lokale gevolgen van economische mondia

29 mrt 2010

De keuze voor een opleiding of beroep wordt mede bepaald door de voorkeur voor een bepaald beloningssysteem (incentives). Het verklaart waarom sommige mensen liever in de publieke dan in de private sector werken.

29 mrt 2010

Jongeren en volwassenen met een laag IQ en ernstige gedrags- en psychische problemen zouden met ‘bemoeizorg’, min of meer opgedrongen hulpverlening, van de straat geplukt en begeleid of zelfs behandeld moeten worden.

24 mrt 2010

Religieus gedrag onder de tweede generatie Turken en Marokkanen in Nederland is duidelijk minder sterk dan onder de eerste generatie. Wel beschrijft het overgrote deel van de tweede generatie zich nog altijd als moslim. Tot die conclusies komen Mieke Maliepaard, Marcel Lubbers (beiden Universiteit Utrecht) en Mérove Gijsberts (Sociaal Cultureel Planbureau).

Pagina's

Abonneren op Sociologie Magazine nieuws